Novodobé dějiny Bramboráku

MT Bramborák 2007
MT Bramborák 2008
MT Bramborák 2009
MT Bramborák 2010
MT Bramborák 2011
MT Bramborák 2012
MT Bramborák 2013

Ani zdaleka si neklademe za úkol v této kapitole poskytnout návštěvníkům těchto stránek všeobsahující informace, týkající se vývoje a historických podmínek, za nichž (před mnoha léty) vznikal náš festival. Spíše naopak. Založením těchto „webovek“ sledujeme spíše záměr poskytnout všem, kteří se kdy zúčastnili ať již jako návštěvníci nebo podílníci na spoluorganizaci) Moravskotřebovského bramboráku, prostor k vyjádření, a těmito připomínkami, glosami a postřehy se podílet na popsání dějin, které probíhaly současně se zrodem, vývojem a také dočasným zánikem naší přehlídky (viz rubrika glosy návštěvníků).

Ne, že bychom si už nepamatovali nic, abychom tuto kapitolu mohli popsat dostatečně podrobně, ale nyní už si pamatujeme velmi málo. Právě proto si slibujeme od připomínek návštěvníků, že se nám podaří zmapovat to, co v naší paměti neutkvělo dostatečně výrazně.

Jediná doložená a nezvratitelná historická hodnota (pokud se týká historie Mt. b.) je ta, že když jsme se (coby bývalí organzátoři původních ročníků) sešli v červnu 2008 (na popud jednoho z hlavních – Václava Žáčka), byli z těch poměrně mladých a perspektivních kluků a holek z roku 1983, stárnoucí a prošedivělí dědci (úmyslně nepojmenovávám babky, protože bych lhal – holky vypadají stále jako v tom roce 83.) Tím se chci jen zmínit o tom, že Václav zorganizoval naše setkání po 25. letech od historicky prvního ročníku (a bylo velmi příjemné, inspirující a zdařilé).

Po několika ročnících ovšem nastává „nejčernější díra“, neboť si nikdo ze zainteresovaných dodnes nevzpomněl, kolik ročníků bylo zrealizováno před „plyšovkou“ a po ní. Takže – držme se (zatím, pokud nám ti skalní neotevřou oči, uši a paměť) toho, že v roce 2007 jsme tradici Moravskotřebovského bramboráku obnovili, a to především díky zaštítění celé akce městem – potažmo Kulturními službami města Moravská Třebová. Ty holky z KS to zkrátka umí a dělají vše pro obnovení kdysi velmi dobré tradice Mt. b.

Je také jasné každému, kdo nespadl z višně, že (tak jako před léty) se naše snahy musí protnout se zájmem spousty dobrovolných spolupracovníků, kteří jsou ochotni a schopni své úsilí věnovat zdárné realizaci našich záměrů a představ. A nejsou to zdaleka jen ti, kteří stáli u zrodu – naopak, žezlo třímá nová generace (já se k ní už nemůžu počítat, avšak jsem rád, že s nimi mohu spolupracovat).

A nyní pár dat, která jsou podstatná pro zmapování novodobé historie Mt. b.(uvádíme jen ta důležitá, protože nemůžeme vyjmenovat všechny dobrovolné organizátory, pomocníky a pomocníky pomocníků, natož pak všechny návštěvníky akce):